Kurultay programı 2021 yılı Temmuz ayında ilan edilecektir.