Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN-Türk Dil Kurumu

Prof. Dr. Feyzi ERSOY-Türk Dil Kurumu

Prof. Dr. Bilâl YÜCEL – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Celal DEMİR – Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ – Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Gülsün Leyla UZUN – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Leylâ KARAHAN – Gazi Üniversitesi (Emekli)

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH – Erciyes Üniversitesi