Önemli Tarihler

Bildiri başvurularının başlangıç tarihi : 19 Şubat 2016

Bildiri özet başvurularının bitiş tarihi : 20 Haziran 2016

Bildiri özeti kabul edilenlerin duyurulma tarihi : 26 Temmuz 2016

Bildiri tam metinlerinin son gönderilme tarihi : 15 Ağustos 2016

Kurultay tarihi : 22 - 26 Mayıs 2017